2 platser på vår lösdrift fr o m 1 januari 2017

Fr o m 1 januari 2017 får vi två lediga platser på vår fina lösdrift igen.

Hästarna har tillgång till torvad ligghall och fin något kuperad hage samt termobar vintertid.

För mer information och visning kontakta oss via mail! 

2 dec 2016