Tjänster

Inackordering

Box 3 100 kr/mån

Lösdrift 2 600 kr/mån

Priserna avser uppstallning på box respektive lösdrift inkl vatten, el, gödseltömning och torv. Foder tillkommer enligt förbrukning. Delvis kollektiv skötsel av fodringar enligt schema. Vid behov finns möjlighet att delvis köpa bort fodringar. 

Utbildning/Tillridning/Försäljning

Träning 4 000 kr/mån

Uppstallning på box eller lösdrift (fullservice) 6 500 kr/mån

I mån av tid och plats tar vi emot träningsponnyer och -hästar för utbildning och förädling. Din häst får ett individuellt träningsupplägg för att nå de mål du har satt upp samt professionell hantering och omvårdnad under hela vistelsen.

Försäljningsuppdrag kan diskuteras vid förfrågan.

Lektionsridning

45 min 400 kr samt 50 kr i anläggningsavgift för ridbanan

Milersättning tillkommer om vi ska åka ut till er

Vi kan även hjälpa till med målinriktade och prestationsgynnande träningsupplägg för dig och din häst samt mental träning och coachning under tävling. Kontakta oss för prisuppgift!

Foderrådgivning

En väl balanserad och uträknad foderstat är nödvändig i all form av hästverksamhet, vare sig det gäller avel, hobbyridning eller tävling på elitnivå. Att hästens näringsbehov täcks upp via fodret är av yttersta vikt för att hästen ska fungera på ett tillfredsställande sätt och må bra. Vi balanserar och beräknar foderstater till alla typer av hästar och vi har stor erfarenhet av utfodring av fånghästar.

En väl avvägd och korrekt uträknad foderstat med rådgivning och uppföljning 500 kr

Rehabilitering/Konvalescens

Har din häst råkat ut för en olycka med lång och omfattande efterföljande konvalescens som är svår att sköta på egen hand? Vi har möjlighet att ta emot rehabhästar på vår anläggning där vi kan erbjuda en lugn miljö i box eller på lösdrift och anpassar servicenivån efter just din hästs behov och dina önskemål. God erfarenhet av rehabilitering av sjukdomar som fång och kolik samt skador som olika typer av ledinflammationer, senskador, ringbandsförträngning, återhämtning efter operation m.m. Gott samarbete med välrenommerad hästklinik med välutbildad och kompetent personal. 

Rehab 4 000 kr/mån (rehabträning, klinikbesök, omvårdnad)

Uppstallning på box eller lösdrift (fullservice) 6 500 kr/mån

Vid kortare vistelse 350 kr/dygn

Transport av häst

Vi kan hjälpa till att transportera din häst från stall till stall, till klinikbesök, till betet, på tävling eller träning. Hästarna åker bekvämt i vår Thule Grand Prix med kameraövervakning. Stor vana av lastning och transport av häst, både du och din häst kan känna er trygga under hela resan. Ingen uppgift är för svår, vi löser transport enligt dina önskemål.

750 kr/h exkl. moms

Välkommen med din förfrågan!