Tjänster

Inackordering

Box 2 200 kr/mån

Lösdrift 1 700 kr/mån

Priserna avser uppstallning på box respektive lösdrift inkl vatten, el och gödseltömning. Foder och strö tillkommer enligt förbrukning. Kollektiv skötsel av fodringar enligt schema. Vid behov finns möjlighet att delvis köpa bort fodringar. 

Paketpriser enligt nedan kan ordnas:

Box

Ponny/Islandshäst 3 500 kr/mån (grundhyra inkl 8 kg hö/dag och 4 torv/mån)

Häst 3 700 kr/mån (grundhyra inkl 10 kg hö/dag och 4 torv/mån)

Lösdrift

Ponny/Islandshäst 3 000 kr/mån (grundhyra inkl 8 kg hö/dag och 4 torv/mån)

Häst 3 200 kr/mån (grundhyra inkl 10 kg hö/dag och 4 torv/mån)

Viss individuell anpassning av paketlösningarna är möjlig, kontakta oss med din förfrågan!

Utbildning/Tillridning/Försäljning

Träning 4 000 kr/mån

Uppstallning på box eller lösdrift (fullservice) 6 500 kr/mån

I mån av tid och plats tar vi emot träningsponnyer och -hästar för utbildning och förädling. Vi kan bland annat hjälpa till med matchning mot 3-årstest, kvalitetstävlan och championat. Din häst får ett individuellt träningsupplägg för att nå de mål du har satt upp samt professionell hantering och omvårdnad under hela vistelsen.

Försäljningsuppdrag kan diskuteras vid förfrågan.

Lektionsridning

45 min 400 kr samt 50 kr i anläggningsavgift för ridbanan

Milersättning tillkommer om vi ska åka ut till er

Vi kan även hjälpa till med målinriktade och prestationsgynnande träningsupplägg för dig och din häst samt mental träning och coachning under tävling. Kontakta oss för prisuppgift!

Foderrådgivning

En väl balanserad och uträknad foderstat är nödvändig i all form av hästverksamhet, vare sig det gäller avel, hobbyridning eller tävling på elitnivå. Att hästens näringsbehov täcks upp via fodret är av yttersta vikt för att hästen ska fungera på ett tillfredsställande sätt och må bra. Vi balanserar och beräknar foderstater till alla typer av hästar och vi har stor erfarenhet av utfodring av fånghästar.

En väl avvägd och korrekt uträknad foderstat med rådgivning och uppföljning 500 kr

Rehabilitering/Konvalescens

Har din häst råkat ut för en olycka med lång och omfattande efterföljande konvalescens som är svår att sköta på egen hand? Vi har möjlighet att ta emot rehabhästar på vår anläggning där vi kan erbjuda en lugn miljö i box eller på lösdrift och anpassar servicenivån efter just din hästs behov och dina önskemål. God erfarenhet av rehabilitering av sjukdomar som fång och kolik samt skador som olika typer av ledinflammationer, senskador, ringbandsförträngning, återhämtning efter operation m.m. Gott samarbete med välrenommerad hästklinik med välutbildad och kompetent personal. Möjlighet att nyttja skrittband, vibrationgolv, vattenband, solarium, biolight, laser, termografering m.m. Dessa tjänster faktureras separat.

Från 350 kr/dygn

Kontakta oss för individuell prisuppgift!