Träckprov och avmaskning

Nu är alla hästarna hos oss träckprovade inför betessläpp och hagbyten. Det var bara en av de yngre hästarna som hade sådana värden att avmaskning blir nödvändigt, skönt!

Sen ska naturligtvis hagarna mockas och rengöras på bästa sätt för att minska spridning av smitta. Det är viktigt med ett systematiskt avmaskningsprogram för stallets hästar då det ger oss möjlighet att ha kontroll på masksmittan dels hos hästarna men också på våra marker. Träckprov före avmaskning är också viktigt för att motverka resistens hos olika masksorter.

21 maj 2015